Hot News :

นายวิชัย ไกยราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเนรมิตร สายสุด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

กิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

      ด้วยอำเภอคำเขื่อนแก้ว กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอำภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางให้บริการให้บริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดกุดกุง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่มงคล ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

[ 05-11-2563 ] Hits:148

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

      ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้กำหนดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว จังหวัดยโาธร ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเหล่ามะเขียว ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

[ 17-08-2563 ] Hits:182

โครงการ พม.เราไม่ทิ้งกัน จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร

      เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓ ที่วัดบ้านทรายงามตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้ทำกับข้าวโดยทำผัดกระเพราไข่ดาวเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามโครงการ พม.เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

[ 25-05-2563 ] Hits:239

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

ยโสธร

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ