Hot News :

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

วันจันทร์, 14 ตุลาคม 2562 16:16

    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้จัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ