Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓ ที่วัดบ้านทรายงามตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้ทำกับข้าวโดยทำผัดกระเพราไข่ดาวเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามโครงการ พม.เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

      เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลกุดกุง ร่วมกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

      เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล แกนนำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร

      เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จัดทำ โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ