Print this page

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

วันอาทิตย์, 26 มกราคม 2563 15:46

      เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล แกนนำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร