Hot News :

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ "เราชนะ"

วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564 15:00

       ด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยโสธร (คบจ.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อรัยลงทะเบียนใหความช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ที่ 3 คือ "กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นผู้มีแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" และไม่มีสมาร์ทโฟน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ