ข่าวกิจกรรม

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงโดยนายวิชัย ไกยราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้รับมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุจากโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร”และได้ส่งมอบให้กับผู้สูงอายุในเขตตำบลกุดกุง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

       ด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยโสธร (คบจ.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อรัยลงทะเบียนใหความช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ที่ 3 คือ "กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นผู้มีแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" และไม่มีสมาร์ทโฟน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

       ด้วย อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร กำหนดการคัดเลือกคณะบริหหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาลๆ แห่งละ 1 คน และสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาลๆ แห่งละ 5 คน ในวันที่ 23 มกราคม 2564 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้นำสภาเด็กและเยาวชนของตำบลกุดกุงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

      ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้ร่วมเปิดการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว หลักสูตรทอผ้า ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ศาลาประชาคมบ้านกุดกุง ม.1 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

      ด้วยอำเภอคำเขื่อนแก้ว กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอำภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางให้บริการให้บริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดกุดกุง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่มงคล ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

      ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้กำหนดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว จังหวัดยโาธร ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเหล่ามะเขียว ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

      เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ได้กำหนดจัดจัดโครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุพร้อมส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและผู้ดูแลสามาถช่วยเหลือผู้สูงอายุในครอบครัวร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ความเข็มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชน

      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายวิชัย ไกยราช นายกฯ นายเนรมิตร สายสุด ปลัดฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ