ข่าวกิจกรรม

ลานกีฬาในชุมชน

      

ลานกีฬาในชุมชน

       กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคตด จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย

       กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพ่นหมวกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563

       ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดคลองระบายน้ำและถนนภายในบ้านกุดกุง หมู่ที่ ๑

       ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อรับวันสงกรานต์ประจำปี 2563

       กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดถนนบริเวณเส้นทางบ้านกุดกุง – บ้านดอนผึ้ง

      กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัตตัวสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าติดเชื้อโควิท-19

      กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี การให้บริการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกช่วง 7 วันอันตราย ช่วงปีใหม่

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ