Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ได้กำหนดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ปี 2565 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.กุดกุง

      วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.นายเนรมิตร สายสุด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลกุดกุงร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลกุดกุงออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กุดกุงในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

      วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้มอบหมายให้นายแสงอรุณ สร้องหล้ารองนายกอบต.กุดกุงและรองอรุณ สิงห์พันธ์ รองนายก อบต.กุดกุง นางสกล บุญอยู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 นายชัยกมล ทองจิตร ส.อบต.หมู่ที่ 6พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่กักตัวระหว่างการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลกุดกุง

ลานกีฬาในชุมชน

      

ลานกีฬาในชุมชน

       กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคตด จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย

       กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพ่นหมวกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563

       ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดคลองระบายน้ำและถนนภายในบ้านกุดกุง หมู่ที่ ๑

       ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อรับวันสงกรานต์ประจำปี 2563

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ