Hot News :

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันพุธ, 17 มิถุนายน 2563 11:37
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ