Hot News :
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรัญญา พันเดช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนภาพร บุญแน่น

ครู คศ.1

นางสมร กุดเป่ง

ครู คศ.1

นางสาวอัมพร นาระทำ

ครู คศ.1

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสุปราณี บุญจวบ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิจิตร บึงแก

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมธุรส มารุตรมย์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวหฤทัย พรจำศีล

คนงานทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ