Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดกุง (ตัวอย่าง)

วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561 15:29

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ