ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดกุง (อ้อม)

วันจันทร์, 14 ตุลาคม 2562 14:50

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดกุง (อ้อม) อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๓,๕๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๓,๕๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ