Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดกุง (อ้อม)

วันพุธ, 15 เมษายน 2563 15:32

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดกุง (อ้อม) อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ