Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ (สายป่าช้านาโพธิ์) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3

วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ (สายป่าช้านาโพธิ์) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๗,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๓ มี.ค ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๑,๕๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ