ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ (สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 - บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก) บ้านนาโพธิ์ หมู่ 3

วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ (สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 - บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก) บ้านนาโพธิ์ หมู่ 3 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๓ มี.ค ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๖๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ