ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) บ้านโนนม่วง หมู่ 7

วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) บ้านโนนม่วง หมู่ 7 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๙,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๓ มี.ค ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๖๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ