Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายภายในหมู่บ้าน) บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6

วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายภายในหมู่บ้าน) บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๓๐ มี.ค ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ