ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านโนนม่วง) หมู่ที่ 2,7 - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2,7

วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านโนนม่วง) หมู่ที่ 2,7 - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2,7  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒ เม.ย ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ