ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ภายในหมู่บ้าน) บ้านทรายงาม หมูที่ 5

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ภายในหมู่บ้าน) บ้านทรายงาม หมูที่ 5  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๓,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ