Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ (สายฝั่งห้วยเกาแดง) บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5

วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ (สายฝั่งห้วยเกาแดง) บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒,๘๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๘๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ