ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ 1 บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5

วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ 1 บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๗,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๗,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ