ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก (สายภายในหมู่บ้าน) บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6

วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563 00:00

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก (สายภายในหมู่บ้าน) บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ