ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ(สายหนองไข่นุ่น) บ้านกุดกุง หมู่ที่ 1

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2563 00:00

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ(สายหนองไข่นุ่น) บ้านกุดกุง หมู่ที่ ๑ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๙๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ