ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล.ยกระดับ พร้อมเซาะร่องระบายน้ำ(สายภายในหมู่บ้าน) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3

วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2563 00:00

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน คสล.ยกระดับ พร้อมเซาะร่องระบายน้ำ(สายภายในหมู่บ้าน) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ