ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเท คสล.ทับหลังท่อระบายน้ำ(สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) บ้านโนนม่วง หมู่ 7

วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2563 00:00

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเท คสล.ทับหลังท่อระบายน้ำ(สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) บ้านโนนม่วง หมู่ ๗ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ