ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง หมู่ที่ 1, บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3, บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5

วันพุธ, 23 กันยายน 2563 00:00

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง หมู่ที่ ๑, บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๓, บ้านทรายงาม หมู่ที่ ๕ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ