ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7

วันพฤหัสบดี, 01 เมษายน 2564 00:00

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ