ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดเจาะบ่อบาดาล) บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4

วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564 00:00

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดเจาะบ่อบาดาล) บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 75,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ