Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5(สายจากบ้านนายอดิศร – บ้านนายสมศักดิ์) ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันอังคาร, 28 ธันวาคม 2564 00:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5(สายจากบ้านนายอดิศร – บ้านนายสมศักดิ์) ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ