Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคาร, 21 เมษายน 2563 00:00

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ