Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ลดจำนวนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์, 19 มิถุนายน 2563 00:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ลดจำนวนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บ ประจำปี พ.ศ. 2563

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ